FANDOM


Destiny HERO - Captain Tenacious
D-HERO(デステニーヒーロー) ダイハードガイ
DestinyHEROCaptainTenacious-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt D - HERO - Đội trưởng Ngoan cường
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ダイハードガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ダイハードガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Daihādogai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Die Hard Guy
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 77608643
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên