FANDOM


Destiny HERO - Celestial
D-HERO(デステニーヒーロー) ディバインガイ
DestinyHEROCelestial-DESO-EN-ScR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Hoán Thần
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディバインガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディバインガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dibaingai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny Hero Divineguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 디바인 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1400
 Mã số 63362460
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác