FANDOM


Destiny HERO - Dasher
D-HERO(デステニーヒーロー) ダッシュガイ
DestinyHERODasher-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Phong Lãng
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ダッシュガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ダッシュガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dasshugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Dashguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 대시 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1000
 Mã số 81866673
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác