FANDOM


Destiny HERO - Defender
D-HERO(デステニーヒーロー) ディフェンドガイ
DestinyHERODefender-BPW2-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディフェンドガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディフェンドガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Difendogai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Defendguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 디펜드 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2700
 Mã số 54749427
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.