FANDOM


Destiny HERO - Defender
D-HERO(デステニーヒーロー) ディフェンドガイ
DestinyHERODefender-BPW2-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディフェンドガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディフェンドガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Difendogai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Defendguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 디펜드 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2700
 Mã số 54749427
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác