FANDOM


Destiny HERO - Departed
D-HERO(デステニーヒーロー) ディパーテッドガイ
DestinyHERODeparted-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt D - HERO - Kẻ Ra Đi
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディパーテッドガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディパーテッドガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutinī Hīrō Dipāteddogai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Departedguy
 Tên Hàn 데스티니히어로디파티드가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 39829561
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác