FANDOM


Destiny HERO - Disk Commander
D-HERO(デステニーヒーロー) ディスクガイ
DestinyHERODiskCommander-RYMP-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディスクガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディスクガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Disukugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Diskguy
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 56570271
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.