FANDOM


Destiny HERO - Disk Commander
D-HERO(デステニーヒーロー) ディスクガイ
DestinyHERODiskCommander-RYMP-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディスクガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディスクガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Disukugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Diskguy
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 56570271
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên