FANDOM


Destiny HERO - Dogma
D-HERO(デステニーヒーロー) ドグマガイ
DestinyHERODogma-DESO-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Độc Đoán
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドグマガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドグマガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dogumagai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Dogmaguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 도그마 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3400 / 2400
 Mã số 17132130
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác