FANDOM


Destiny HERO - Dogma
D-HERO(デステニーヒーロー) ドグマガイ
DestinyHERODogma-DESO-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドグマガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドグマガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dogumagai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Dogmaguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 도그마 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3400 / 2400
 Mã số 17132130
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.