FANDOM


Destiny HERO - Doom Lord
D-HERO(デステニーヒーロー) デビルガイ
DestinyHERODoomLord-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Phán Tử
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー デビルガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
デビルガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Debirugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Devilguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 데블 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 800
 Mã số 41613948
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác