FANDOM


Destiny HERO - Dread Servant
D-HERO(デステニーヒーロー) ドレッドサーヴァント
DestinyHERODreadServant-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Hầu Cận Kinh Ma
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドレッドサーヴァント
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドレッドサーヴァント
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī-Hīrō Doreddo Sāvanto
 Tên Hàn 데스티니히어로드레드서번트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 700
 Mã số 36625827
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác