FANDOM


Destiny HERO - Dreadmaster
D-HERO(デステニーヒーロー) ドレッドガイ
DestinyHERODreadmaster-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Kinh Ma
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドレッドガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドレッドガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Doreddogai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny Hero Dreadguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 드레드 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 40591390
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác