FANDOM


Destiny HERO - Dreadmaster
D-HERO(デステニーヒーロー) ドレッドガイ
DestinyHERODreadmaster-LCGX-EN-SR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドレッドガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドレッドガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Doreddogai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny Hero Dreadguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 드레드 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 40591390
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên