FANDOM


Destiny HERO - Dunker
D-HERO ダンクガイ
DestinyHERODunker
Nhóm liên quan HERODestiny HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1300/1700
Mã số 93431862
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể đưa 1 lá bài "Destiny HERO" từ tay bạn vào Mộ bài; gây 500 thiệt hại cho đối phương.
English Description
You can send 1 "Destiny HERO" card from your hand to the Graveyard; inflict 500 damage to your opponent.