FANDOM


Destiny HERO - Fear Monger
D-HERO(デステニーヒーロー) ドゥームガイ
DestinyHEROFearMonger-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Phục Ma
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドゥームガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドゥームガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dūmugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny Hero Doomguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 둠 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 80744121
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác