FANDOM


Destruction Punch
カウンターパンチ
DestructionPunch-DT02-EN-DNPR-DT
 Tên Nhật カウンターパンチ
 Tên Nhật (rōmaji) Kauntā Panchi
 Tên Nhật (Dịch) Counter Punch
 Tên Hàn 카운터 펀치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05616412
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]