FANDOM


Destruction Sword Memories
()(かい)(けん)(つい)(おく)
DestructionSwordMemories-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Những Kí Ức của Bộc Phá Thần Khí
 Tên Nhật (Kana)
かい
けんの
つい
おく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
の追
つい
おく
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaiken no Tsuioku
 Tên Hàn 파괴검의 추억
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 32104431
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.