FANDOM


Destruction Sword Memories
()(かい)(けん)(つい)(おく)
DestructionSwordMemories-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Những Kí Ức của Bộc Phá Thần Khí
 Tên Nhật (Kana)
かい
けんの
つい
おく
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
の追
つい
おく
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaiken no Tsuioku
 Tên Hàn 파괴검의 추억
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 32104431
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác