FANDOM


Destructive Draw
()(めつ)へのクイック・ドロー
DestructiveDraw-TAEV-EN-C-1E
 Tên Việt Rút Nhanh Dẫn Đến Sự Hủy Diệt
 Tên Nhật (Kana)
めつへのクイック・ドロー
 Tên Nhật (Chuẩn)
めつ
へのクイック・ドロー
 Tên Nhật (rōmaji) Hametsu e no Kuikku Dorō
 Tên Nhật (Dịch) Quick Draw Towards Destruction
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 77859858
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.