FANDOM


Destructive Draw
()(めつ)へのクイック・ドロー
DestructiveDraw-TAEV-EN-C-1E
 Tên Việt Rút Nhanh Dẫn Đến Sự Hủy Diệt
 Tên Nhật (Kana)
めつへのクイック・ドロー
 Tên Nhật (Chuẩn)
めつ
へのクイック・ドロー
 Tên Nhật (rōmaji) Hametsu e no Kuikku Dorō
 Tên Nhật (Dịch) Quick Draw Towards Destruction
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 77859858
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác