Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dewloren, Tiger King of the Ice Barrier

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dewloren, Tiger King of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)()(おう)ドゥローレン
DewlorenTigerKingoftheIceBarrier-HA02-EN-ScR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
おうドゥローレン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の虎
おう
ドゥローレン
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōkekkai no Ko'ō Durōren
 Tên Hàn 빙결계의 범왕 듀로렌
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1400
 Mã số 70583986
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Limited TCG Limited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên