FANDOM


Diamond Dire Wolf
(きょう)()(ろう)ダイヤウルフ
DiamondDireWolf-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Việt Kim Nhẫn Lang
 Tên Nhật (Kana)
きょう
ろうダイヤウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
ろう
ダイヤウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōgarō Daiyaurufu
 Tên Nhật (Dịch) Terror Fang Wolf - Diawolf
 Tên Hàn 공아랑 다이어울프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 95169481
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

[type::Card page| ][[1]][[2]][name::ثعلب الناب المرعب , داير| ][name::Dijamantni Divlji Vuk| ][[3]][type::Xyz Monster| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên