FANDOM


Diamond Dire Wolf
(きょう)()(ろう)ダイヤウルフ
DiamondDireWolf-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Việt Kim Nhẫn Lang
 Tên Nhật (Kana)
きょう
ろうダイヤウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
ろう
ダイヤウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōgarō Daiyaurufu
 Tên Nhật (Dịch) Terror Fang Wolf - Diawolf
 Tên Hàn 공아랑 다이어울프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 95169481
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

[type::Card page| ][[1]][[2]][name::ثعلب الناب المرعب , داير| ][name::Dijamantni Divlji Vuk| ][[3]][type::Xyz Monster| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.