FANDOM


 
Diamond Dust
ダイヤモンド・ダスト
DiamondDust-DP15-JP-R
 Tên Nhật ダイヤモンド・ダスト
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98643358
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]