FANDOM


Digital Bug Centibit
電子光虫(デジタル・バグ)-センチビット
DigitalBugCentibit-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Rết Vi Phân
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-センチビット
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-センチビット
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Senchibitto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 500
 Mã số 68950538
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên