FANDOM


Digital Bug Centibit
電子光虫(デジタル・バグ)-センチビット
DigitalBugCentibit-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Rết Vi Phân
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-センチビット
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-センチビット
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Senchibitto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 500
 Mã số 68950538
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác