FANDOM


Digital Bug Cocoondenser
電子光虫(デジタル・バグ)-コクーンデンサ
DigitalBugCocoondenser-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Kén Tích Điện
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-コクーンデンサ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-コクーンデンサ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Kokūndensa
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 32465539
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên