FANDOM


Digital Bug Cocoondenser
電子光虫(デジタル・バグ)-コクーンデンサ
DigitalBugCocoondenser-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Kén Tích Điện
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-コクーンデンサ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-コクーンデンサ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Kokūndensa
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 32465539
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.