FANDOM


Digital Bug Corebage
電子光虫(デジタル・バグ)-コアベージ
DigitalBugCorebage-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bướm Đêm Xử Lí Mạch
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-コアベージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-コアベージ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Koabēji
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 58600555
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên