FANDOM


Digital Bug Corebage
電子光虫(デジタル・バグ)-コアベージ
DigitalBugCorebage-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bướm Đêm Xử Lí Mạch
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-コアベージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-コアベージ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Koabēji
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 58600555
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.