FANDOM


Digital Bug Corebage
電子光虫(デジタル・バグ)-コアベージ
DigitalBugCorebage-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bướm Đêm Xử Lí Mạch
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-コアベージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-コアベージ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Koabēji
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 58600555
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác