FANDOM


Digital Bug Rhinosebus
電子光虫(デジタル・バグ)-ライノセバス
DigitalBugRhinosebus-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bọ Hung Truyền Dữ Liệu
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-ライノセバス
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-ライノセバス
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Rainosebasu
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2200
 Mã số 85004150
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên