Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Digital Bug Rhinosebus

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Digital Bug Rhinosebus
電子光虫(デジタル・バグ)-ライノセバス
DigitalBugRhinosebus-SHVI-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bọ Hung Truyền Dữ Liệu
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-ライノセバス
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-ライノセバス
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Rainosebasu
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2200
 Mã số 85004150
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên