FANDOM


Digital Bug Scaradiator
電子光虫(デジタル・バグ)-スカラジエータ
DigitalBugScaradiator-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bọ Hung Tản Nhiệt
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-スカラジエータ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-スカラジエータ
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Sukarajiētā
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 12615446
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên