Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Digital Bug Websolder

7.571bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Digital Bug Websolder
電子光虫(デジタル・バグ)-ウェブソルダー
DigitalBugWebsolder-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Nhện Kết Mạng
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-ウェブソルダー
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-ウェブソルダー
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Webusorudā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 94344242
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên