FANDOM


Digital Bug Websolder
電子光虫(デジタル・バグ)-ウェブソルダー
DigitalBugWebsolder-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Nhện Kết Mạng
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-ウェブソルダー
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-ウェブソルダー
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Webusorudā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 94344242
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác