FANDOM


Digvorzhak, King of Heavy Industry
(じゅう)()(おう)ドボク・ザーク
DigvorzhakKingofHeavyIndustry-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
おうドボク・ザーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
おう
ドボク・ザーク
 Tên Nhật (rōmaji) Jūkiō Doboku Zāku
 Tên Nhật (Dịch) Dobokzak, King of Heavy Machinery
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2000
 Mã số 29515122
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.