Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Digvorzhak, King of Heavy Industry

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Digvorzhak, King of Heavy Industry
(じゅう)()(おう)ドボク・ザーク
DigvorzhakKingofHeavyIndustry-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
おうドボク・ザーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
おう
ドボク・ザーク
 Tên Nhật (rōmaji) Jūkiō Doboku Zāku
 Tên Nhật (Dịch) Dobokzak, King of Heavy Machinery
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2000
 Mã số 29515122
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên