FANDOM


Dimensional Prison
()(げん)(ゆう)(へい)
DimensionalPrison
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 70342110
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú của đối phương tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu quái thú đó; trục xuất mục tiêu đó.
English Description
When an opponent's monster declares an attack: Target that attacking monster; banish that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên