FANDOM


Dinomist Ankylos
ダイナミスト・アンキロス
DinomistAnkylos-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・アンキロス
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Ankirosu
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Ankylos
 Tên Hàn 다이너미스트 안키로스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 2000
 Mã số 32134638
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên