FANDOM


Dinomist Plesios
ダイナミスト・プレシオス
DinomistPlesios-BOSH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ダイナミスト・プレシオス
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Pureshiosu
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Plesios
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 38988538
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên