FANDOM


Dinomist Plesios
ダイナミスト・プレシオス
DinomistPlesios-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・プレシオス
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Pureshiosu
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Plesios
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 38988538
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.