FANDOM


Dinomist Spinos
ダイナミスト・スピノス
DinomistSpinos-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・スピノス
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Supinosu
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Spinos
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 05067884
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên