FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Dinosewing
다이노소어잉
 Tên Hàn 다이노소어잉
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 27143874
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác