FANDOMDisarmament
()(そう)(かい)(じょ)
 Tên Nhật (Kana)
そう
かい
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
かい
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Busō Kaijo
 Tên Nhật (Dịch) Armor Cancellation
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 20727787
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]