FANDOM


Divine Dragon - Excelion
(しん)(りゅう)-エクセリオン
300px
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう-エクセリオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
-エクセリオン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū Ekuserion
 Tên Nhật (Dịch) God Dragon Excelion
 Tên Hàn 신룡-엑셀리온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 900
 Mã số 10032958
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên