Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Divine Dragon Knight Felgrand

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Divine Dragon Knight Felgrand
(しん)(りゅう)()()フェルグラント
DivineDragonKnightFelgrand-MP14-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Thánh Long Kị sĩ Felgrand
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
しフェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryūkishi Feruguranto
 Tên Hàn 신룡기사 펠그란트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1800
 Mã số 01639384
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên