FANDOM


Divine Dragon Lord Felgrand
(きょ)(しん)(りゅう)フェルグラント
DivineDragonLordFelgrand-SR02-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
きょ
しん
りゅうフェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
しん
りゅう
フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoshinryū Feruguranto
 Tên Nhật (Dịch) Felgrand, the Great Divine Dragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 60681103
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Chưa phát hành TCG Chưa phát hành

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên