FANDOM


Divine Dragon Lord Felgrand
(きょ)(しん)(りゅう)フェルグラント
DivineDragonLordFelgrand-SR02-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
しん
りゅうフェルグラント
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
しん
りゅう
フェルグラント
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoshinryū Feruguranto
 Tên Nhật (Dịch) Felgrand, the Great Divine Dragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 60681103
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác