FANDOM


Djinn Presider of Rituals
()(しき)()(じん)プレサイダー
DjinnPresiderofRituals-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しき
じんプレサイダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
じん
プレサイダー
 Tên Hàn 의식마인 프리자이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 34358408
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.