FANDOMDjinn Prognosticator of Rituals
()(しき)()(じん)プレコグスター
DjinnPrognosticatorofRituals-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しき
じんプレコグスター
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
じん
プレコグスター
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 300
 Mã số 04141820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác