FANDOM


Dodododraw
ドドドドロー
Dodododraw-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật ドドドドロー
 Tên Nhật (rōmaji) Dodododorō
 Tên Hàn 도도도 드로우
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 73866096
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]