FANDOM


Domain of the True Monarchs
(しん)(てい)(おう)(りょう)(いき)
DomainoftheTrueMonarchs-SR01-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
てい
おう
りょう
いき
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
てい
おう
りょう
いき
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Tei'ō Ryōiki
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 84171830
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 2 TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên