FANDOM


Doomcaliber Knight
()(りょう)()()デスカリバー・ナイト
DoomcaliberKnight-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りょう
しデスカリバー・ナイト
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
デスカリバー・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Shiryō Kishi Desukaribā Naito
 Tên Nhật (Dịch) Ghost Knight - Deathcaliber Knight
 Tên Hàn 사령기사 데스커리버 나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1800
 Mã số 78700060
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.