FANDOM


Doomcaliber Knight
()(りょう)()()デスカリバー・ナイト
DoomcaliberKnight-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りょう
しデスカリバー・ナイト
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
デスカリバー・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Shiryō Kishi Desukaribā Naito
 Tên Nhật (Dịch) Ghost Knight - Deathcaliber Knight
 Tên Hàn 사령기사 데스커리버 나이트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1800
 Mã số 78700060
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.