FANDOM


GX-056 Masked Hero Double Attack

"Masked HEROes" "Dark Law" và "Acid" tiến hành "Masked HERO Double Attack".

Tấn công Kép/Double Attack là một cơ chế trò chơi tồn tại trong manga Yu-Gi-Oh! GX, nơi mà 2 quái thú có thể cùng một lúc tấn công vào một quái thú.[1]

Điều này được thực hiện thông qua hiệu ứng bài cho phép nó, chẳng hạn như "Double Attack (Team Strike)".[1]

Sự kiện

Yuki Judai tiến hành việc Tấn công Kép bằng cách dùng "Double Attack (Team Strike)" để kết hợp "Dark Law" và "Acid" nhằm đánh bại "The Despair Uranus" của Amon Garam.[1]

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 1,2 Yu-Gi-Oh! GX Chapter 56

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.