Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Double Dragon Descent

7.577bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Double Dragon Descent
双龍降臨(ダブル・ドラゴン・ディセント)
DoubleDragonDescent-PRIO-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
双龍降臨
ダブル・ドラゴン・ディセント
 Tên Nhật (Chuẩn) 双龍降臨
ダブル・ドラゴン・ディセント
 Tên Hàn 더블 드래곤 디센트
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 13166648
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên