FANDOM


Double Dragon Descent
双龍降臨(ダブル・ドラゴン・ディセント)
</div>
DoubleDragonDescent-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
双龍降臨
ダブル・ドラゴン・ディセント
 Tên Nhật (Chuẩn) 双龍降臨
ダブル・ドラゴン・ディセント
 Tên Hàn 더블 드래곤 디센트
 Loại bài Bài Bẫy TRAP
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 13166648
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên