FANDOM


Double Trap Hole
()(そく)()とし(あな)
DoubleTrapHole-SECE-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
そくな
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
そく
な落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Kosokuna Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Makeshift Pitfall
 Tên Hàn 한시적 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 51976476
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.