FANDOM


Double Trap Hole
()(そく)()とし(あな)
DoubleTrapHole-SECE-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
そくな
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
そく
な落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Kosokuna Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Makeshift Pitfall
 Tên Hàn 한시적 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 51976476
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]