Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Double Trap Hole

5.837bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Double Trap Hole
()(そく)()とし(あな)
DoubleTrapHole-SECE-EN-SP-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
そくな
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
そく
な落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Kosokuna Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Makeshift Pitfall
 Tên Hàn 한시적 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
 Mã số 51976476
 Loại Hiệu ứng Effect
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên