FANDOM


Dr. Frankenderp
Dr.(ドクター)フランゲ
DrFrankenderp-DOCS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
Dr.
ドクターフランゲ
 Tên Nhật (Chuẩn) Dr.
ドクター
フランゲ
 Tên Nhật (rōmaji) Dokutā Furange
 Tên Nhật (Dịch) Dr. Frange
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 27995943
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.