FANDOM


Draco Face-Off
(りゅう)()(あい)()
DracoFaceOff-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
あい
うつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
あい
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūko Aiutsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 14733538
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên