FANDOM


Dragodies, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() ドラゴディウス
DragodiestheEmpoweredWarrior-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し ドラゴディウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
ドラゴディウス
 Tên Nhật (rōmaji) Masōsenshi Doragodiusu
 Tên Nhật (Dịch) Dragodies, the Magic-Equipped Warrior
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 65472618
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên