Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dragon's Fighting Spirit

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dragon's Fighting Spirit
(りゅう)(とう)()
DragonsFightingSpirit-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Ý Chí Chiến Đấu của Rồng
 Tên Nhật (Kana)
りゅうの
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
の闘
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Ryū no Tōshi
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 95697223
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên