Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dragon Core Hexer

6.811bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dragon Core Hexer
(りゅう)(かく)(じゅ)(りょう)(しゃ)
DragonCoreHexer-INOV-EN-R-1E.png
 Tên Việt Kẻ Bị Yểm Bùa Bởi Cốt Lõi Loài Rồng
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
かくの
じゅ
りょう
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
かく
の呪
じゅ
りょう
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūkaku no Juryōsha
 Tên Hàn 용핵의 주령자
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Tuner
 ATK / DEF 2300 / 3000
 Mã số 38955728
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên