FANDOM


Dragon Knight of Creation
(そう)(せい)(りゅう)()()
DragonKnightofCreation-SR02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せいの
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
の竜
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Sōsei no Ryū Kishi
 Tên Hàn 창세의 용기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 87835759
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác