FANDOM


Dragon Knight of Creation
(そう)(せい)(りゅう)()()
DragonKnightofCreation-SR02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せいの
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
の竜
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Sōsei no Ryū Kishi
 Tên Hàn 창세의 용기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 87835759
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.