FANDOM


Dragon Knight of Creation
(そう)(せい)(りゅう)()()
DragonKnightofCreation-SR02-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
そう
せいの
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せい
の竜
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Sōsei no Ryū Kishi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 87835759
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Chưa phát hành TCG Chưa phát hành

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên