FANDOM


Dragon Lord Token
(きょ)(りゅう)トークン
DragonLordToken-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
りゅうトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
りゅう
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoryū Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Giant Dragon Token
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Văn bản giới hạn This card cannot be in a Deck.
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác