FANDOM


Dragon Manipulator
ドラゴン・ライダー
DragonManipulator-DB2-EN-C-UE
 Tên Nhật ドラゴン・ライダー
 Tên Nhật (rōmaji) Doragon Raidā
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Rider
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 800
 Mã số 63018132
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác